upcoming

Skulpturkalender 2023  1-24 december

2024
Flamenska Galleriet, Borås, 20 jan - 4 feb.
Sintra, Göteborg, 13-30 april.
Galleri Lerverk, Göteborg, 19 okt - 9 nov.

2025
Kaolin, Stockholm, 15 mars - 2 april.
Konstnärshuset Svavel, Jönköping, 13 - 28 september.
Rydals museum, okt - feb 2026.