Vråskogens Väsen
20.1 - 4.2 2024
Flamenska Galleriet, Borås


I Malou Larssons konstnärskap undersöker hon symbiosen mellan människa och natur. Leran och glasyrens uttryck präglas av ambivalenta känslor där skapandet blir en dagbok under ständig förändring. I varelserna hon gestaltar möts vassa horn och skira rosor. Glädje och sorg sammanflätas med ångest och eufori. Hon går in i gränslandet där inre och yttre världar möts.


I utställningen “Vråskogens Väsen” arbetar Malou djupt inne i skogen. Platsen som vid första anblick kan upplevas som hotfull är i själva verket en mångbottnad och trygg värld. Varelserna som bor i hennes inre väcks genom skulpturala gestaltningar till liv i ateljén för att senare vandra ut i skogens dunkla vrår. De håller sig vanligtvis borta från stadens buller men nu får vi komma dem nära. Under 2023 bjöd Malou med konstnären Sian Hedberg in i Vråskogen med målet att dokumentera och undersöka varelserna i deras naturliga miljö. I skogen mötte de Sjörået, Skogsrået och Träskrået. Genom fotografi visas varelsernas tillvaro nu upp som en del i utställningen. Rebecka Franzen har designat och byggt podierna Estrad.


I grunden har Malou en kandidatexamen i keramikkonst från HDK - Valand (2019). Fram till 2022 var hon verksam i Göteborg men är numera bosatt och verksam i Vråskogen i Örby, Marks kommun där hon även är uppvuxen.


Rum 1/3

 
 


 


 


  


Rum 2/3

 Rum 3/3
Ormbuske I och II Nattfjäril med tre små vägvisare